Nova strategija razvoja Banjaluke

10.09.2017

Usvajanjem Predloga odluke o pristupanju procesu izrade strategije razvoja grada za period 2018. do 2027. godine, započet je proces izrade Strategije razvoja Grad Banjaluke. Već od sredine narednog meseca počeće se sa radom na jednom od najvažnijih strateških dokumenata za budući razvoj ovog grada, kada će konsultanti kompanija DCG iz Beograda i HEIS iz Sarajeva započeti sa svojim aktivnostima. Kompanija DCG i Institut za hidrotehniku (HEIS) iz Sarajevo sprovode proces usvajanja strategija pod okriljem UNDP-a, koji finansira izradu dokuementa u okviru projekta projekta „Lokalni integrisani razvoj“, u kome Banjaluka učestvuje kao partnerska jedinica lokalne samouprave.