Uredništvo i izdavaštvo


ŠTA MI RADIMO

Naši stručnjaci su profesionalni i ispunjavaju sve uslove pripreme publikacija. DCG ima svoj sistem u pisanju izveštaja, uključujući ključne nalaze, naučene lekcije i preporuke na engleskom, srpskom, hrvatskom, bosanskom i makedonskom i albanskom jeziku.

Pored toga što imamo veliko iskustvo u pružanju obuka, DCG priprema materijale za obuku, grafike i naravno priručnike za isporuku efikasne i angažovane obuke za ključne aktere. DCG je nadgledao prevod i objavljivanje Korumpiranih gradova - (Robert Klitgaard, Ronald Meklin-Abaroa, H. Lindzi Peris, Institut za savremene studije/ Institut Svetske banke, 2000) na makedonskom, albanskom i srpskom jeziku.

 

AKTIVNOSTI

Dizajn i štampa strateških dokumenata, kao što su LER akcioni planovi, strategije održivog razvoja, itd

Profesionalni investicioni biznis paketi i tizeri za braunfild investicione lokacije u jugoistočnoj Srbiji

Dizajn brošura

Rad sa dizajn kompanijama u pripreme odobrenog koncepta za objavljivanje

Pisanje, štampanje i objavljivanje akcionog plana projekta

Uređivanje materijala LER priručnika za obuku