Upravljanje projektima


ŠTA MI RADIMO

DCG ima preko 10 godina iskustva u upravljanju projektima sa fokusom na projekte donatora na Balkanu. Smatraju nas jednim od pionira u uvođenju dobre uprave i koncepta lokalnog ekonomskog razvoja, metodologije i alata a koji se trenutno široko primenjuju u Bosna i Hercegovina i na zapadnom Balkanu.

Naša kompanija ima veliko iskustvo u praćenju, proceni i izveštavanju, kao i uspešne rezultate u kreiranju i sprovođenju metodologije i alata koji se koriste za praćenje i merenje kapaciteta lokalnih vlasti i nadležnosti. DCG takođe donosi jake i važne veštine facilitacije i obuke u uvođenju i upravljanju procesima lokalnih samouprava, kao i unutrašnje upravljanje, izgradnju finansijskih i logističkih kapaciteta kako bi se osigurao neometan rad naših klijenata.

Biti ​​široko prisutan u zemljama zapadnog Balkana, kombinujemo međunarodne standarde, savremene pristupe i primere najbolje prakse sa znanjem načina lokalnog razmišljanja, resursa i potreba, u cilju stvaranja prilagođenih instrumenata, koji važe u specifičnom kontekstu zemlje i koji se neprestano usavršavaju, kako bi poboljšali postojeće efikasne metodologije i alate i kreirali nove.

 

AKTIVNOSTI

Upravljanje konzorcijumom

Definisanje metodologije i podešavanje osnovnih indikatora za procenu

Upitnik i plan opštinskih poseta za terenske procenu

SVOT analiza

Monitoring i evaluacija

Plan za projektovanje daljih aktivnosti

Izveštavanje