Tehnička podrška


ŠTA MI RADIMO

Tehnička pomoć pomaže zemljama da razviju efikasnije institucije, pravne okvire i politike za promovisanje ekonomske stabilnosti i inkluzivnog rasta. Donatori radi da bi pomogli lokalnim samoupravama u izgradnju ljudskih i institucionalnih kapaciteta za sprovođenje efikasnije politike, što je dovelo do boljih ekonomskih rezultata. DCG ima stručne konsultante koji su obezbedili preko 10 godina tehničke pomoći u regionu u pomoći postizanja ciljeva projekata. DCG je isporučio tehničku podršku razvijajući studije i analiza, pomažući u kreiranju i razvoju Strategija održivog razvoja lokalnih samouprava, kao i rad na terenu, ocenjivanje i izveštavanje.

 

AKTIVNOSTI

Procena alata za razvoj

Razvoj studija istraživanja i analiza

Priprema "lista uslova" i "pisma o namerama" za kompanije u cilju privlačenja potencijalnih investitora

Procena kapaciteta

Unapređenje konkurentnosti koji proizlazi iz lokalnih procena JPP

Definisanje metodologije

Procena stanja na terenu

Priprema i usvajanje opštinskih politika, pravilnika i procedura

Ex-post evaluacija