Strateško planiranje


ŠTA MI RADIMO

Glavni fokus je na unapređenju procesa strateškog planiranja, a zamišljen kao sistematski alat za upravljanje promenama. Participativno planiranje je instrument za postizanje konsenzusa na nivou lokalne zajednice i stvaranje zajedničke vizije ekonomskog rasta i poboljšanje kvaliteta života.

DCG vidi strateško planiranje kao kreativni proces identifikacije pitanja koja su od ključnog značaja za uspešan razvoj zajednice, kao i odlučivanje o programima i projektima koje treba sprovesti u cilju ispunjavanja ciljeva.

Strateško planiranje omogućava zajednicama da kombinuju dugoročne perspektive (viziju, ciljeve i zadatke) sa kratkoročnim merama (programi i projekti), bazirane na osnovu temeljne analize trenutnog statusa zajednica i razumevanje njenih prednosti, slabosti, mogućnosti i pretnji.

DCG neguje visoko participativni pristup, zasnovan na širokom uključivanja svih aktera na lokalnom nivou tokom celog procesa strateškog planiranja i implementacije.

 

AKTIVNOSTI

Primena particaptivne metodologije planiranja

Podrška izradi profila zajednice

Unapređenje vizije i razvoj ciljeva

Definisanje programa i projekata

Podrška implementaciji planiranja

Monitoring i evaluacija implementacija strateškog plana