Priprema, organizacija i sprovođenje obuka


ŠTA MI RADIMO

DCG je u stanju da se prilagodi veliko i značajno iskustvo i obuke za različite sektore i teme koje uključuju veštine izgradnje kapaciteta u uvođenju i upravljanju opštinskim procesima, unutrašnjem upravljanju, kao i izgradnju finansijskih i logističkih kapaciteta kako bi se obezbedio nesmetan rad. DCG stručnjaci su osmislili i omogućili obuku opštinama o temama kao što su pravni okvir za pokretanje posla, zadržavanje i proširenje alata za otpočinjanje biznisa, formiranje baze podataka za LER, itd Osim toga, mi smo vodili obuku u osnovnim principima upravljanja imovinom, alatima i tehnikama korišćenja baza podataka. Mi isporučujemo naše treninge obezbeđujući vodiče i priručnike, kao i detaljni proces evaluacije za opštine i evaluatore za razvoj ljudskih resursa BFC kao i organizaciju kancelarija za LER i, LER baze podataka, LER alate i tehnike.

 

AKTIVNOSTI

Kreiranje plana razvoja            

Priprema materijala za obuku

Uključivanja zainteresovanih strana za razvoj obuke

Objavljivanje materijala za obuku

Praćenje i pružaju dodatnih post-trening informacija