Podizanje i razvoj kapaciteta


ŠTA MI RADIMO

Povećanje i poboljšanje državnih i kapaciteta javnih preduzeća za upravljanje operacijama i administracijom, sprovođenje strateškog planiranja i sprovođenje odluka, povećavanje efikasnosti u potrošnji resursa i proširenje i poboljšanje građanskih usluga.

DCG-ovi ključni eksperti konsultanti imaju iskustvo u pružanju pomoći javnim institucijama, kao što su javna preduzeća, sa povećanjem njihovih organizacionih kapaciteta, da bi uspešno upravljali operacijama i da bi donosili važne odluke koje dovode do uspeha. DCG može angažovati stručnjake koji su eksperti i lideri u svojim sektorima a tiču se državnih i komunalnih preduzeća, koji mogu da pruže pomoć razvoju kapaciteta klijenata.

DCG-ovi konsultanti pregledaju i analiziraju postojeći radni proces klijenata, identifikuju jake i slabe tačke u upravljačkoj i operacionoj strukturi, onda prvo ponovno izgrade proces upravljanja pre postavljanja procedura i sistema izveštavanja. U meri u kojoj je to moguće, rešenja se grade na već postojeće procese, koji zahtevaju minimalne izmene i smetnje u operacijama klijenata.

DCG ima iskustvo u pružanju ,,user friendly“ IT rešenja za bolje performanse i povećanje efikasnosti klijenta. Naši eksperti znaju kako da vode opštinsku administraciju kroz prilagođavanje IT rešenjima a koje može značajno da poboljša poslovanje u komunalnim preduzećima i opštinskoj upravi, stvarajući uštede u operativnim budžetima i pružaju povećanu efikasnost a time i  bolje usluge građanima.

 

AKTIVNOSTI

Integrisanje procesa strateškog planiranja i donošenja odluka kroz organizacione aktivnosti

Unapređenje upravljanja javnim podacima

Uspostavljanje sistema izveštavanja javnih preduzeća

Uvođenje upravljanja sistemima izveštavanja

Poboljšanje organizacionog procesa rada

Sprovođenje obuke ljudskih resursa

Uvođenje korišćenja CitiStat sistema