Organizacioni razvoj


ŠTA MI RADIMO

DCG pruža usluge namenjene proširenju znanja i efikasnosti ljudi, kroz organizaciono učenje, upravljanje znanjem i transformaciju organizacionih normi i vrednosti koje brzo menjaju političko, društveno i ekonomsko okruženja.

Stručni konsultanti DCG-a dostavljaju preporuke za poboljšanje performansi i efikasniji rad osoblja unutar organizacije da bi radili skladnije i da bi postizali zajedničke ciljeve. DCG je specijalizovana za izgradnju kapaciteta i jačanje funkcije upravljanja lokalnim razvojem kroz obuke, seminare i radionice za službenike lokalnih opštinskih vlasti.

Usluge DCG uključuju osnovne procene konteksta, trenutnog statusa, praznine u znanju i veštinama aktera uključenih u planirane intervencije, kako bi se pravilno formulisali ciljevi i prepoznali rizike, kao i da se uspostave odgovarajući okvir monitoringa i evaluacije, razvijaju i primenjuju odgovarajuće metodologije i alati kao što su mehanizmi javno-privatni dijalog (PPD) za lokalne samouprave i promovisanju dobrog opštinskog biznis okruženja.

 

AKTIVNOSTI

Identifikacija problema i procena situacije putem procene na terenu i intervjua

SVOT analiza i preformulisanje strateških ciljeva, specifičnih ciljeva, programa i projekata  

Vođenje fokus grupa različitih interesnih grupa

Implementacija projektovanih intervencija putem pristupa "block-building"