Organizacija događaja


ŠTA MI RADIMO

DCG ima veliko iskustvo u svim fazama upravljanja događajima. Od organizovanja treninga, radionica i drugih aranžmana javnih govora, naši stručnjaci su pozvani da budu panelisti i moderatori na nekoliko konferencija u regionu. Naši događaji obično se fokusiraju oko obrazovanja za izgradnju kapaciteta, predstavljanje procena i rezultata donatorima i komisijama za strateško planiranje sa lokalnim samoupravama. Sa mnogo godina iskustva u planiranju događaja, DCG stručnjaci razumeju sva važna pitanja koja treba rešiti kako bi se osigurala pravovremena i efikasna realizacija događaja.

 

AKTIVNOSTI

Organizovanje javnih događaja, uz izgradnju internih kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama

Vođenje sastanaka odbora i podgrupa za Strateško planiranje

Držanje javnih prezentacija evaluacije i rezultata određenih projekata glavnim akterima

Vođenje javnih i medijskih događaja, konferencija i radionica kao aktivnosti na projektima