Odnosi sa javnošću i javna komunikacija


ŠTA MI RADIMO

DCG održava jaka partnerstva sa donatorima i zainteresovanim stranama zbog naše dosledne komunikacije. Uspeli smo da razvijamo i održavamo kontakte i odnose sa partnerima na projektima, klijentima i ministarstvima iz svih ranijih projekata i čak smo i preporučeni i angažovani u više navrata u radu na nekoliko projekata sa istim partnerima. Tokom ovih projekata, obezbedili smo mnoge komunikacione usluge, kao što su komunikacione strategije, prateću podršku, ciljane marketinške kampanje i distribuirane informacije o programu kroz profile visokih medija da bi skrenuli pažnju. DCG stručnjaci su marljivo radili da uvedu nove inicijative o PR, komunikaciji i ciljevima zagovaranja za promovisanje poslovne klime u Srbiji.

 

AKTIVNOSTI

Ciljani marketing od najmanje 3 braunfild lokacija preko "biznis mentorstva"

Online i follov-up podrška telefonske partnerskim opštinama i konsultantima

Priprema komunikacione strategije za partnere u zemljama Balkana

Priprema novih i revidiranih strategija organizacione komunikacije, odnosa sa javnošću i zagovaranja

Priprema paketa vidljivosti komunikacije za ključne programske događaje

Pisanje Memoranduma o razumevanju, knjiga uputstva, saopštenja za javnost, kalendara događaja, inputa projekata za dostavljanje informacija klijentu, veb materijala, itd.

Upravljanje programskih sajtova