Izrada metodologije i alata za implementaciju projekata


ŠTA MI RADIMO

DCG ima veliko iskustvo i uspešna dostignuća i rezultate u kreiranju i sprovođenju prilagođenih metodologija i alata u zavisnosti od potreba klijenata koji se koriste za praćenje i merenje kapaciteta lokalnih samouprava i njihove konkurentnosti. Primenom inovativnih metode, mi stvaramo održiva rešenja, a takođe i kreiramo IT alate i instrumente koji su orijentisani na rezultate.

DCG takođe radi sa standardizovanim pristupom, koji je počeo sa uvođenjem lokalnog strateškog planiranja u 2011. i doprineo tome da se napravi pozitivan pomak ka sistematskom, efikasanon i održivom lokalnom razvoju. Od tada, skoro 60% lokalnih samouprava su razvili i usvojilo lokalne strategije i mnogi od njih koriste MiPRO metodologiju.

DCG je dobro upoznata sa standardizovanim pristupom MiPRO metodologije. Nedavno su lokalne samouprave počele da koriste MiPRO metodologiju, ona je uvela integrisani pristup u procesu strateškog planiranja i što je još važnije, i njegovu kasniju primenu. U 2014-2015, DCG je omogućio tehničku pomoć razvoja kapaciteta opštinama u Srbiji i Bosni i Hercegovini u njihovim procesima operacionalizacije, a koji se nalaze u njihovim usvojenim 10-godišnjim strategijama lokalnog razvoja.

 

AKTIVNOSTI

Učešće svih relevantnih aktera tokom procesa planiranja, praćenja, evaluacije, izveštavanja

Priprema metodologije procene i alata za klijenta

Interaktivni pristup, uključujući i terenski rad i posebno prilagođene obuke

Kreiranje i sprovođenje metodologije prema MiPRO standardima

Stvaranje inovativnih IT alata i instrumenata prilagođenih potrebama klijenata