IT rešenja


ŠTA MI RADIMO

Poboljšanje razvojnih aktivnosti i povećanje produktivnosti sa komplementarnim IT sistemima, prilagođene potrebama klijenata i lokalnim uslovima.

DCG - sa svojim partnerom, Vihor doo, Niš, Srbija – omogućava klijentima prilagođena softverska rešenja za poboljšanje produktivnosti i čini da razvojne intervencije budu više efikasnije.

DCG/Vihor LEDIS softver omogućava kancelarijama za ekonomski razvoj da bolje i lakše sastavljaju, čuvaju i koriste podatke koji se odnose na lokalne resurse, ključne aktere, korišćenje zemljišta, preduzeća i firme, demografske i ostale relevantne informacije koje mogu pomoći lokalnoj samoupravi na promociji lokalnog poslovanja i privlačenju investicija. LEDIS trenutno koristi u Srbiji i Bosni i Hercegovini, ali se može prilagoditi potrebama ekonomskog razvoja u bilo kom mestu.

DCG/Vihor PROMIS je softver koji daje projektnim menadžerima pristup važnim informacijama projekta, jer im omogućava da lako urede i sačuvaju projektne podatke. Skoro sve vrste informacija – unutrašnje ili spoljašnje – koje projekat generiše ili koje se odnose na projekat: formulisanje projekta, tenderi, implementaciju, finansije, projektno okruženje, informacije klijenata, itd. Mogu se montirati i upravljati iz PROMIS-a. Trenutno se koristi u Srbiji, ali PROMIS se može podesiti na bilo koji projekat i razvoj celina.

DCG/Vihor softver e-Nabavka je proizvod koji omogućava profesionalcima za javne nabavke da planiraju, budžetiraju, pripreme tender i nagrade, i izvrše akciju javnih nabavki sa pristupom svim potrebnim informacijama i aktivnostima koje su im nadohvat ruke i na njihovim računarima. Softver alat može biti povezan u celinu budžeta nabavki i celinu sistema trezora nabavki za kontrolu troškova, kao i sa eksternim izveštajima (obaveznim ili nekim drugim) za javne nabavke, moguć je nadzor agencija ukoliko je potrebno. Trenutno se koristi u Srbiji, softver se može prilagoditi da podrži bilo kakav EU sistem i tip javnih nabavki, kao i sisteme po uzoru UNCITRAL modela zakona o javnim nabavkama.

 

AKTIVNOSTI

Upravljanje postojećim IT i komunikacijskim tehnologijama

Nabavka i instaliranje softvera opštinskih budžetskih i računovodstvenih sistema

Razvoj i primena softvera e-Nabavke za korisnike budžetskih sredstava

Pružanje IT treniga za zvaničnike lokalnih samouprava

Instaliranje sistema informacija baziranih na interent platformi

Izrada i instalacija softvera za uslužne centre u jedinicama lokalne samouprave