Informacioni sistem upravljanja za javna komunalna preduzeća


2015
MIS

ŠTA SMO RADILI

Opšti cilj predviđenog programa vodovoda i kanalizacije u srednjim opštinama u Srbiji je da obezbedi održivo snabdevanje pitkom vodom i na posebnim slučajevima poboljšanje upravljanja otpadnim vodama za stanovništvo u odabranim opštinama u društveno prihvatljivim troškovima. Trenutno, projekat podrazumeva tehničku pomoć 8 opštinskih JKP za vodovod i kanalizaciju:. Aranđelovac, Kikinda, Knjaževac, Stara Pazova, Paraćin, Prokuplju, Valjevu i Vrbas

Uspostavljanju efektivnog i efikasnog sistema upravljanja (MIS) treba da bude efikasno sredstvo u poboljšanju kapaciteta, odgovornosti, transparentnosti podataka i upravljanju kapacitetima JKP. MIS će biti razvijen kao odgovor na potrebu javnih komunalnih preduzeća da sve podatke o finansijskim, komercijalnim i tehničkim operacijama skupe zajedno i da im omogući da upravljaju resursima kompanije na sistematičan i sveobuhvatan način.

 

AKTIVNOSTI

Tehnički razvoj i implementacija informacionog sistema upravljanja (MIS) softvera

Razvoj MIS baze podataka

Uspostavljanje odgovarajućih sistema izveštavanja

Uspostavljanje MIS-baziranog monitoringa učinka kao alatke menadžmenta

Izgradnja kapaciteta javnih komunalnih preduzeća za analizu podataka i njeno korišćenje