Unapređenje procesa sertifikacije, širenja informacija i izgradnja institucija


0001

ŠTA SMO RADILI

DAI projekat pripreme, planiranja i jačanje ekonomske sigurnosti (PPES), ranije poznat kao projekat planiranja i ekonomske sigurnost Srbije - (SCOPES), izgradio je kapacitete lokalnih vlasti Srbije da adekvatno odgovore na vanredne situacije i pruže neophodnu podršku ugroženim populacijama pomažući lokalnim vlastima da postanu otporni na katastrofe, njihovim upoznavanjem i uvođenjem u održivi i sistematski pristup upravljanja vanrednim situacijama. Obezbeđena obuka i tehnička podrška lokalnim samoupravama u uspostavljanje funkcionalnih lokalnih timova za upravljanje vanrednim situacijama i u razvijanju planova za upravljanje vanrednim situacijama. PPES je tražio pomoć za vrednovanje poboljšanja kapaciteta za upravljanje katastrofama lokalnih samouprava, sertifikovanje njihovih nivoa otpornosti, i pomažući da projekat efikasno interno i eksterno komunicira o rezultatima svojih aktivnosti.

AKTIVNOSTI

Ocenjene postojeće veštine obuke i razvojne potrebe relevantnih (PPES) trenera

Dizajniran program za kontinuirane obuke u poboljšanju veština PPES trenera

Preporučena poboljšanja pristupu, metodama isporuke i formatu obuke

Preporučena poboljšanja postojećih materijala za obuku i izradi novih modula obuke

Kreiranje i priprema PPES priručnika učesnika i trenera

Poboljšano širenje projekatne informisanosti, uspostavljanjem proaktivnijeg pristup prema informacijama i terenskim potrebama i bolje povezivanje prikupljanja informacija sa isporukom klijentima i javnosti

Poboljšano upravljanje projektinim promotivnim aktivnostima - planiranje događaja i spremanje saopštenja za javnost

Kreiranje uspešnih priča, mesečnih biltena, godišnjih planova rada, polugodišnjih izveštaja, itd, za slanje projekatnim klijentima.

Ocena postojeće metodologije projekta i  preporuke poboljšanja

Priprema smernice za sertifikaciju procesa upravljanja katastrofa PPES za lokalne vlasti

Pripremljen je priručnik za PPES sertifikat status/kvalifikacije poboljšanja otpornosti lokalne vlasti

Napisani periodični bilteni i priče o uspehu u vezi as projektnim aktivnostima za dostavljanje PPES klijentu

Pripremljena CTO zahtev za odobravanje, RFA, RFPs, završni izveštaji, itd. za dostavljanje USAID

Napisani svi sporazumi o saradnji, knjige brifinga, saopštenja za javnost, projektni inputi na zahteve klijenta, materijali sajta, itd.

Povezan između projekta i klijentove  grupe za odnose sa javnošću i medijima

Obezbeđena izgradnja kapaciteta i institucija u Nacionalnom centru za obuku upravljanja u vanrednim situacijama