Program ekonomske sigurnosti – monitoring, evaluacija i komunikacijska podrška


0001

ŠTA SMO RADILI

Potrebe za upravljanje informacijama i komunikacije projekta ekonomske sigurnosti (ESP) kao komponente USAID-ovog programa, za planiranje i jačanje ekonomske sigurnosti (PPES) – promenio se kad je program ušao u šestu godinu implementacije i akcenat projekta je pomeren na ESP. Prelazak na pitanja koja se odnose na ekonomsku bezbednost nametnuli su potrebu za drugačijim pristupom upravljanja infromacijama, medijskim informacijama i informacija za javnost koje zahtevaju različite alate i tehnike upravljanja informacijama od prethodnog programa.

DCG je pružio savetodavnu podršku operativnom delu programu za poslove vezane za upravljanje podacima, izveštavanje i program procene uticaja, upravljanje komunikacijom na događajima, odnose sa medijima, održavanje sajta i stvaranje programa korisničkog interfejsa.

AKTIVNOSTI

Monitoring i evaluacija programskih aktivnosti

Priprema programa slučaja i uticaja studije

Procena postojeće procedure programa vidljivosti i priprema programa komunikacijskog plana

Identifikovani i pripremljeni paketi komunikacijske vidljivosti na ključnim programskim događajima

Koordiniranje interfejs aktivnosti programskog klijenta (USAID)

Širenje informacije o programu kroz profile važnih medija

Ponovna izrada i upravljanje veb sajtom programa