Podrška procesu planiranja Strategije razvoja turizma grada Niša


0001

ŠTA SMO RADILI

Grad Niš, drugi po veličini grad u Srbiji i rodno mesto rimskog cara, Konstantina, približavajući se 1700 godišnjici Milanskog edikta, shvatio da mu nedostaje koordinirani pristup razvoju turizma sa kojim može da iskoristi ovaj događaj kao i druge turističke potencijale.

AKTIVNOSTI

Koordinirane procesa strateškog planiranja

Vođenje sastanaka odbora za strateško planiranjei podgrupa

Analizirali podatke

Pomogli odboru za strateško planiranje u formulisanju svoje vizije, ciljeva, programa i projekata

Sprovedena participativna SVOT analiza

Pripremljen finalni nacrt strateškog plana