Uvođenje LEDIS softvera u srpske opštine


2011

ŠTA SMO RADILI

Od 2008. godine, pružajući tehničku pomoć, obuku i monitoring i usluge evaluacije lokalnog ekonomskog razvoja (LER) srpskim i bosanskim opštinama, DCG je primetio da zvaničnicima kancelarija za LER je otežan posao zbog nedostatka organizacije informacija o socio-ekonomskim karakteristikama svojih opština, sredstva koja su na raspolaganju da promovišu i održavaju LER, ključni akteri potrebni zainteresovani i/ili dostupni za LER aktivnosti, i druge relevantne informacije potrebne za uspešno upravljanje najčešćim LER funkcijama., slobodnih lokacija za investiranje, lokalne MSP. Iz tog razloga, DCG samostalno finansira razvoj informacionog sistema (LEDIS) za lokalni ekonomski razvoj, dok se razvojni tim u velikoj meri oslanja na participatorno učešće GIZ-KWD Faza 1 partnerskih opština (Golubac, Majdanpek, Sokobanja i Zaječar). Ove 4 opštine su dobile softver besplatno, da ga dalje testiraju i upravljaju njenim funkcijama i da ga sprovode u svakodnevnoj praksi LER. Danas su Zaječar, Negotin, Sokobanja i Kladovo među najboljim LEDIS korisnicima u Srbiji.

AKTIVNOSTI

Instaliran LEDIS u kancelarijama za LER u srpskim opštinama Veliko Gradište, Kladovo, Negotin, Boljevac i Bor, učešće u GIZ-ovom projektu opštinskog ekonomskog razvoja u dunavskog region (KWD)

Trening opština za njegovo korišćenje

Nastavak pružanja tehničke pomoći i dalje, generalne LED konsultacije

Nastavak poboljšanja LEDIS-a i integrisanje dodatnih modula, na osnovu povratnih informacija dobijenih od opština