Uvođenje LEDIS softvera u bosansko-hercegovačke opštine


2011

ŠTA SMO RADILI

Od 2005. godine DCG konsultanti su pružali tehničku pomoć, obuku i usluge monitoringa i evaluacije u vezi sa lokalnim ekonomskim razvojem (LER) u preko 70 srpskih i bosanskih opština. DCG je primetio da opštinski zvaničnici zaduženi za kancelarije za LER rade otežano zbog nedostatka organizacije informacija o demografskim i socio-ekonomskim karakteristikama svojih opština, sredstva na raspolaganju da promovišu i održavaju LER, ključni akteri potrebni zainteresovani i/ili dostupni za LER aktivnosti, i druge relevantne informacije potrebne za uspešno upravljanje najčešćim LER funkcijama. DCG je primetio da blagovremeno primena ključnih informacionih elemenata za LER procese značajno doprinosi uspešnim LER inicijativama.

AKTIVNOSTI

Partneri sa Vihor doo. Niš, Srbija IT kompanijom, u razvoju - Informacioni sistem Lokalnog ekonomskog razvoja (LEDIS) kao softverskog alata

Instaliran LEDIS u bosanskim opštinama Žepču, Tešnju, Mrkonjić Gradu i Prijedoru, pružajući mesečni servis i podršku u osiguranju da je program ažuriran i da ispravno radi

Obučeno više od 20 bosanskih osoblja kancelarija za LER u upotrebi i radu na LEDIS-u, kao i u opštim LER konceptima