Unapređenje lokalne i regionalne privrede


2010

ŠTA SMO RADILI

U 2009-2011, 2013, 2015, DCG je sproveo osnovnu procenu stanja lokalnog ekonomskog razvoja u 26 opština u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Studije o proceni su dale informacije o ukupnom stanju u opštinama u pogledu relevantnih društveno-ekonomskih trendova za LER. Cilj procene je bio da se obezbedi neophodni osnovni podaci, koji se koriste kao smernica u GIZ-LRVF projektu Unapređenje lokalnih i regionalnih ekonomija i opština.

AKTIVNOSTI

Istraživanje opštinskih LER statusa u 16 opština: Banja Luka, Prijedor, Gradiška, Srbac, Laktaši, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Modriča, Mrkonjić Grad, Petrovo, Gračanica, Tešanj, Žepče, Zenica, Travnik, Visoko

Pregled  osnovnih rezultati procene iz 2010. godine i projekcija očekivanih rezultata u drugoj rundi procen IOK (u 2013. godini)

Revizija i prilagođavanja IOK alata, u skladu sa ciljevima GIZ LRVF projekta i pokazatelja

Sprovođenje IOK procena u 16 opština

Priprema izveštaja procenjivanja na lokalnim jezicima za svaku opštinu posebno

Priprema sveobuhvatnog izveštaja o proceni IOK, uključujući rezultate benčmarkinga i poređenja sa početnim statusom

Identifikacija naučenih lekcija i najboljih praksi i daje preporuke za poboljšanje

Predstavljanje rezultata GIZ LRVF

Predstavljanje rezultata opštinama na radionicama