Studija procena partnerskih opština na projektu lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja


2009
dcg logo

ŠTA SMO RADILI

Ekonomija BiH tokom socijalističke ere su odlikovala velika, socijalistička preduzeća. U trenutnom, post-socijalističkom periodu, pokušaj BiH da izvrši tranziciju ekonomije zasnovanu na malim i srednjim preduzećima (MSP) je ometen nerazvijenosti i pritiskom spoljne konkurencije zbog ukidanja trgovinskih ograničenja sa drugim zemljama. Mnogi u MSP u BiH nisu mogla da se usaglase sa zahtevima kvaliteta EU i bezbednosti proizvoda. Reforma i programi podrške potrebni za sektor malih i srednjih preduzeća je polako počela. Lokalne samouprave u BiH i njihove razvojne agencije, kao i opštine i zajednice udruženja, regionalne razvojne agencije, itd. predstavljaju logičku organizaciju za podršku raznih preduzetnika i jačanje ekonomije u BiH tj. malih i srednjih preduzeća na opštinskom i regionalnom nivou. Međutim, oni često nisu imali stručnjake, metode i resurse potrebne za sprovođenje strategije LER.

AKTIVNOSTI

Ocena LER kapaciteta 17 GTZ/LRW partnera i 6 kontrolnih lokalnih samouprava

Analiza i sastavljanje podataka koji su prikupljeni tokom procene

Priprema i predstavljanje izveštaja o svojim nalazima i preporukama klijentu