SLD - Organizacija investicione promocije braunfild lokacija


0001

ŠTA SMO URADILI

Pomoć u šest odabranih gradova i opština u procesu uklanjanja prepreka za privlačenje investicija u 15 odabranih lokacija, kao i vođenje kroz proces privlačenja investicija putem direktnih marketinških aktivnosti i kontakta sa potencijalnim investitorima.

Projekat je definisao preliminarni skup kriterijuma za izbor preduzeća, uključujući: demonstriranje potencijala za konsolidaciju i rast, dugogodišnji odnos sa kupcima ili potencijal za razvoj novih tržišta, prepoznatljivost marke, značajna osnovna sredstva, itd.

Razvoj upitnika za svaku kancelariju lokalnog ekonomskog razvoja, u svakoj od šest odabranih gradova (Grad Niš, Vranje, Leskovac) i opština (Gadžin Han, Merošina, Vladičin Han), koje sadrže osnovne informacije o izabranoj lokaciji koja će biti stavljena na raspolaganje ekspertima u ranim počecima projekta.

AKTIVNOSTI

Prikupljanje podataka i analiza dostupnih dokumenata

Priprema detaljnog izveštaja sa ključnim nalazima, naučenim lekcijama i preporukama za lokacije

Priprema za paket pružanja stručne usluge i online tizere

Organizacija podataka o braunfild lokacijama i odabir kontakta za online portal i prospekt (Teaser)

Korišćenje i testiranje modela onlajn baze podataka

Ciljane marketinške kampanje od najmanje 3 braunfild lokacija preko "biznis mentorstva"

Facilitacija onlajn razmene mentorstva

Identifikacija konkretnih mogućnosti za investiranje i olakšavanje investicija

Pomoć svakoj od kompanija da se postignu bitne tačke razumevanja sa potencijalnim investitorima u vezi sa najznačajnijim elementima željenog sporazuma - priprema "Uslova" ili "pisma o namerama"