Sektor tekstila i industrije odeće u pograničnom regionu Srbija - Bugarska


2015

ŠTA SMO RADILI

DCG je dobio ugovor za izradu studije i analize tekstilnog sektora i industrije odeće na jugu, istoku i jugoistoku Srbije u pogledu asortimana proizvoda i proizvodnih kapaciteta, i da razvije izvozne strategije za ovaj sektor u prekograničnoj regiji.

Da bi se postigla snažna razmena najboljih praksi i saradnje na regionalnom planiranju i kako bi se osiguralo da preduzeća u tekstilnoj i industriji odeće koje rade u pograničnom regionu da iskoriste nove mogućnosti na tržištu u Evropskoj uniji preko temeljnog istraživanja i analize trenutnog stanja u industriji odeće, tržišta i resursa rada, kao i da se izvrši praktični transfer znanja i iskustava između kompanija u obe pogranične države.

AKTIVNOSTI

Istraživanje, analiza i procena proizvodnog potencijala, kapacitet asortimana proizvoda, potencijalna tržišta i zaposlene radne snage kod prekograničnih  kompanija

Transfer znanja, iskustava i najboljih praksi između svih relevantnih aktera u pograničnom regionu u odnosu na nove mogućnosti na tržištu i zahteve u pogledu evropskih standarda prema proizvodima, proizvodnim tehnologijama i uslugama

Novi efikasnih mehanizama za razmenu poslovnih informacija koje su relevantne za industriju u pograničnim regionima

Nova dodata vrednost u sektoru tekstila i industrija odeće kroz prekograničnu saradnju