Revitalizacija zajednice kroz program demokratske akcije - ekonomske evaluacije


0001

ŠTA SMO RADILI

Revitalizacija zajednice kroz program demokratske akcije - ekonomske evaluacije (CRDA-E), istakao je ekonomski rast i otvaranje novih radnih mesta kroz LER, poljoprivrede i razvoja MSP tokom poslednje 2 godine, 200 miliona dolara na programu od 6 godina. Izvršni partner CRDA-E, Merci Corps je sprovela LER aktivnosti u 15 opština u Srbiji. Na kraju CRDA-E program, Merci Corps je tražio da se proceni efikasnost i uticaj svojih LER aktivnosti u svojim programskim opštinama.

AKTIVNOSTI

Organizovanje opštinskih poseta, sa intervjuima i sastancima grupa sa odabranim CRDA-E/LER partnerskim opštinama i zainteresovanim stranama

Procena oglednih LER projekata

Pripremljena je kvantitativna i kvalitativna analiza procesa CRDA-E/LER i stepen institucionalizacije LER procesa u Merci Corps " CRDA opštinama, i stvaranje LER indeksa opštinskih kapaciteta (MCI)

Priprema izveštaja i upoznavanje klijenta sa nalazima i preporukama