Pružanje usluga odnosa sa javnošću, komunikacija i konsultantskih usluga zastupanja koje se fokusiraju na poboljšanje poslovne klime u Srbiji


2006

ŠTA SMO RADILI

Još od osnivanja 2006. godine, u Srbiji premijer, nezavisno udruženje kompanija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva je radilo na poboljšanju poslovne klime u Srbiji.  140 članova i 20 institucionalnih partnera NALED-a nastoje da poboljšaju poslovno okruženje u Srbiji kroz institucionalne reforme uz aktivno učešće i saradnju biznisa, opština i građana.

Nakon što je ušao u svoju 6. godinu postojanja, NALED je nastojao da popravi svoju komunikaciju i strategiju nastupa kako bi bolje obrazovao javnost o presudnim i predloženim poslovnim i ekonomskim reformama, i da bi bolje uverio nacionalnu i lokalnu vlast u Srbiji da sprovodi mere za unapređenje nacionalne poslovne klime.

AKTIVNOSTI

Procena postojećih ciljeva koji se tiču odnosa sa javnošću, komunikacija i zastupanja, planova i aktivnosti za identifikaciju jakih i slabih oblasti, kao i uveđenje novih inicijativa

Pripremanje nove/prerađene strategija organizacionih komunikacija, odnosa s javnošću i zagovaranja

Organizacija javnih događaja i izgradnja kapaciteta osoblja za upravljanjem u budućnosti

Priprema strateških planova za organizacione pozicije o pitanjima razvoja, kao što su obnovljive energije i poljoprivreda

Ocena aktuelnog programa podrške donatora i izrada revizije master plana u cilju da poveća podršku i efikasnost donatora

 

                                                                                                                                                                                                                                 <<Nazad