Projekat standardizacije LER usluga


2011

ŠTA SMO RADILI

Opštinski ekonomski razvoj u okviru projekta Dunavskog regiona (KWD), koji sprovodi Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) je nastojao da poboljša ekonomsku egzistenciju stanovništva u istočnim opštinama Srbije podržavajući LER aktivnosti usmerene na stvaranje mogućnosti za zapošljavanje i lokalnim, regionalnim i nacionalnim donosioca odluka u olakšavanju praćenja razvoja privatnog sektora u KWD regionu. Na taj način, KWD pomogla RARIS da razviju kapacitete LER kancelarija u partnerskim opštinama KWD. Međutim, do 2011. godine, postalo je jasno da su LER kancelarije u KWD opštinama nejednako razvijaju, ili u nekim slučajevima, ne obavlja ključne funkcije, zbog nedostatka obuke i iskustva. RARIS je tražio pomoć u standardizaciji funkcija kancelarija za LER, u 10 KWD opština, kao i unapređenje kapaciteta svih 10 kancelarija za LER na jednak način.

Tehnička pomoć za Regionalnu razvojnu agenciju za razvoj istočne Srbije i 10 istočno srpskih opština na standardizaciji funkcija kancelarija lokalnog ekonomskog razvoja (LER).

AKTIVNOSTI

Organizovana studijska putovanja i sprovedena obuka najboljh praksa u kancelarijama za LER

Isporučeni napredni LER treninzi

Obezbeđena prilagođena tehnička pomoć opštinskim kancelarijama za LER

Asistirano 5 KWD partnerskih opština u dobijanju sertifikata povoljnog poslovnog okruženja kroz dokumentacije LER praksi i poboljšanja u njihovim LER procesima