Program podrške lokalnim samoupravama u severoistočnoj Srbiji (MSP-NE)


2007

ŠTA SMO URADILI

Projekat MSP-NE Serbia je započet u vreme značajnijih uspeha u reformama ali i perioda velikih izazova u Srbiji. Od početka procesa ekonomske tranzicije u 2000. godini, Srbija je postigla makroekonomsku stabilnost i godišnji rast BDP-a koji je bio veći od pet odsto. Sprovedeno je mnoštvo ekonomskih reformi, restrukturiranja i privatizacija. Tu su ostali, međutim, i veliki problemi u privredi Srbije: značajan strukturni deficit, visoka nezaposlenost, slaba međunarodna konkurentnosta, relativno visok udeo javnog sektora u BDP-u i značajne regionalne ekonomske neravnoteže, itd. Prosečna plata u Srbiji u 2006. godini iznosila je samo 300€ mesečno. Programi su potrebni na lokalnom nivou da bi se postigao nivo rasta u narednim godinama i naglo povećao veličinu srpske privrede, ostvario veće prihode, reši strukturne probleme i ispravi nedostatak ravnoteže u regionalnom razvoju.

AKTIVNOSTI

Ocena ekonomske strukture, statusa ekonomskog i političkog razvoja i identifikovanje specifične potrebe za političke, strukturalne i ekonomske reforme

Ko-autorstvo uspešnog tehničkog predloga, koristeći podatke kojisu  prikupljeni tokom faze pre-predloga procene

Obezbeđenje ključnih lokalnih stručnjaka u konzorcijumu u cilju podrške projektnim aktivnostima

Učestvovanje u menandžmentu konzorcijuma