Okvirni kurs LER na projektu ekonomskog razvoja partnerskih opština u regionu Dunava


2008

ŠTA SMO RADILI

U februaru 2008. godine, GTZ je pokrenuo projekat pomoći LER u srpskim opštinama Golubac, Majdanpek, Sokobanja i Zaječar koji su na projektu ekonomskog razvoja partnerskih opština u regionu Dunava - (KWD). Projekat je imao za cilj da poboljša ukupne kapacitete u ovim opštinama na primeni LER aktivnosti, da im pomogne u participativnom procesu strateškog planiranja LER, poboljšanje njihovih institucionalnih kapaciteta za lokalni ekonomski razvoj i poboljšanje njihovih kapaciteta za pripremu i upravljanje LER vezanih za projekte. GTZ je želeo da počne svoj program za upoznavanje i senzibilizacije opštinskih funkcionera i druge zainteresovane strane o procesu LER uopšte.

AKTIVNOSTI

Pripremljena i održana obuku za osoblje lokalne samouprave, državnih institucija i drugih LER zainteresovanih strana

Priprema i distribucija uputstava za kurseve kao i ostalih pomagala za obuku

Procenjena sposobnost programa opština za uspostavljanje održive LER kancelarije i priprema LER strategije na participativan način

Pripremljeni i predstavljeni izveštaji treninga klijentu, sumirajući postignute rezultate i preporuke za buduće projektne aktivnosti