Nezavisna revizija statusa pokazatelja indikatora na programu podrške opštinama


2004

ŠTA SMO RADILI

U periodu od juna 2004. godine - decembar 2007. godine, srpske opštine Arilje, Čačak, Čajetina, Kraljevo, Požega i Užice su učestvovali u programu podrške opštinama (MSP) koje je finansirao SDC. MSP je nastojao da stvori održivu, autonomnu, efektivnu i odgovornu lokalnu vlast u regionu, koja doprinosi boljim životnim uslovima za građane lokalne samouprave. Od novembra 2005. do januara 2006. godine, DCG je izvršio procenu kako bi se utvrdilo da li je MSP ispunjavao pravac i programske ciljeve i do kog stepena je projekat pozitivno uticao na lokalne samouprave. MSP je naknadno tražio dodatne usluge procene kako bi se utvrdilo da li su i dalje ispunjeni pravci i ciljevi programa.

AKTIVNOSTI

Pregled projektne dokumentacije

Analizirani podaci indikatora ishoda

Kreiranje i testiranje relevantnog sadržaja uzorak/metodologija

Sprovedena procena na terenu kroz intervjue sa odabranim MSP lokalnim zvaničnicima i fokus grupama

Predstavljen i upoznat početnih rezultata SDC-u  

Pripremljen izveštaj koji razmatra kvantitativne i kvalitativne nalaze