Napredni trening kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER)


2007

ŠTA SMO RADILI

U 2005. godini, Merci Corps je preko svog projekta revitalizacija zajednice kroz demokratsku akciju – program ekonomije (CRDA-E) pomogao osnivanje saveta za planiranje, pravljenje prioriteta, kreiranje i sprovođenje projekata lokalnog ekonomskog razvoja u 15 opština u Srbiji. Kako se projekat približavao završetaku u junu 2007. godine, Merci Corps je tražio da institucionalizuje LER inicijativu i obezbedi stalni kanal za javno-privatne saradnje između članova opštinskih ekonomskih grupa, opštinskog osoblja i drugih LER aktera u 13 odabranih CRDA-E opština.

AKTIVNOSTI

Pripremljena i dostavljena obuka opštinskih LER aktera u 12 opština

Pripremljen kurs i referentni priručnici i pomagala za obuku

Organizacija regionalne konferencije za promovisanje poslovnih aktivnosti LER

Monitoring i evaluacija LER programa lokalnih samouprava

Pripremljeni i dostavljeni izveštaji post obuka i procena uticaja