NALED Sertifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE)


0001

ŠTA SMO RADILI

Pružanje obuke NALED partnerskim opštinama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Makedoniji o tome kako da dobiju sertifikat kao opština sa dobrim poslovnim okruženjem.

Program sertifikacie povoljnog poslovnog okruženja NALED-a u Srbiji je tražio da se stvore uslovi koji će omogućiti srpskim opštinama da pruže sigurnost postojećim preduzećima i potencijalnim investitorima da će dobiti potrebne, odgovarajuće usluge i informacije kako bi pokrenuli i poboljšali poslovne aktivnosti. Poslovna sertifikacija uvodi jedinstvene standarde kvaliteta za LER organizaciju i profesionalizam, strateško planiranje, saradnja sa lokalnim preduzećima i investitorima i dostupnost i tačnost informacija koje se odnose na različite poslovnih procedura - od registracije do izgradnje, pružanje komunalne infrastrukture, komunalnih usluga, zapošljavanja i radne snage, itd. Kao što je NALED proširio svoj program sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u partnerske opštine u Jugoistočnoj evropskoj regiji van Srbije, potrebna je podrška za obuku i upoznavanje novih partnera, evaluatora i opština sa detaljima programa i njihova priprema za apliciranje za sertifikaciju.

AKTIVNOSTI

Ocena postojećih i prethodnih uslova koji mogu stvoriti uticaj na sertifikaciju partnerskih opština

Priprema i vođenje treninga sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja za regionalne partnerske organizacije, evaluatore i lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Makedoniji o sertifikaciji poslovnog okruženja njenom konceptu i procesu, naučenim lekcijama i važnim koracima da bi se završila sertifikacija

Pripremljeni vodiči koji detaljno opisuju proces procena povoljnog poslovnog okruženja za opštine i evaluatore, tehnička uputstava i sveobuhvatno znanje i iskustva prethodno sertifikovanih opština

Omogućen nastavak on-line i telefonske podrške partnerskim opštinama i konsultantima u vezi teme i pitanja koja se odnose na proces sertifikacije poslovnog okruženja

Pripremljena komunikacijska strategija za partnere u Srbiji, BiH, Hrvatskoj i Makedoniji