(MEG) Bosna i Hercegovina


0001

ŠTA SMO RADILI PRILIKOM IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

Investiciona klima u bosansko-hercegovačkim opštinama je trebala da se popravi. MEG projekat je 12 godišnja inicijativa, koja se odvija uz podršku Vlade Švajcarske, a u cilju podrške lokalnim vlastima da poboljšaju svoje upravljanje i pružanje javnih usluga u inkluzivnom, efektnom i efikasnom načinu, posebno onih koji se odnose na ekonomski i ekološki sektor.

Sveobuhvatni cilj zadatka je bio da da doprinos i postavi osnove za projektovanje potpuno razvijenog MEG projekta, posebno se odnosi na poboljšanje i omogućavanje boljeg poslovnog okruženja u ciljanim mestima, pružajući procene visokog kvaliteta ukupne ekonomske situacije i biznis okruženja u ciljanim mestima, sa posebnim osvrtom na opštinsko ekonomsko upravljanje i sa aspekta celokupnog okvira.

AKTIVNOSTI

Prikupljanje podataka i analiza postojećeg ekonomskog statusa u 17 izabranih opština

Priprema metodologije za procenu i alata za istraživanja privatnog sektora

Analiza istraživanja privatnog sektora

BFC SEE standardizacija zasnovana na proceni opštinskog poslovnog okruženja

Priprema 17 opštinskih izveštaja, sa ključnim nalazima, naučenim lekcijama i preporukama na lokalnom jeziku

Priprema komparativnog izveštaja na engleskom jeziku