Kancelarije za Lokalni Ekonomski Razvoj u 32 lokalne samouprave


2014

ŠTA SMO URADILI

USAID-ov projekat održivog lokalnog razvoja (SLD) je petogodišnji program dizajniran da poboljša sposobnost srpskih opštinskih vlasti, biznis lobi grupa i organizacija civilnog društva u kreiranju i sprovođenju politika, procedura i projekata koji će doprineti unapređenju u oblasti ekonomskog razvoja i dobrom upravljanju. Promovisanjem međuopštinske saradnje u oblasnom programiranju i u pružanju zajedničkih usluga, SLD će povećati efikasnost i transparentnost, LGSU operacijama pomaže u stvaranju mehanizama za učešće javnosti u procesu donošenja odluka lokalne vlasti i povećanje mogućnosti i angažmana mladih u ekonomskom i političkom životu svoje zajednice. SLD obuhvata sledeće komponente: međuopštinsku saradnju u programiranju, reforma javne uprave, razvoj mladih i participatorne mehanizme.

AKTIVNOSTI

Pravni okvir za pokretanje posla, zadržavanje i širenje

Alati i tehnike za biznis Start-up, zadržavanje i proširenje

LER baza podataka, uspostavljanje, održavanje i korišćenje

Priprema poslovnog plana ponude

Akciono planiranje za podršku MSP u Biznis Start-up, faza zadržavanje i proširenje