Projekat kreditne linije opštinske infrastrukture


0001

ŠTA SMO RADILI

Projekat kreditne linije opštinske infrastrukture (MICLP), koji se finansira od KFW, a sprovodi od Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) uz tehničku podršku od strane GFA, tražio je da se uči o statusu implementacije više od 150 pojedinačnih KFW finansiranih infrastrukturnih projekata koje sprovodi oko 50 lokalnih samouprava u Srbiji,a koji se finansira sa skoro 50 miliona evra kroz KFW. Tačna struktura portfolia - u smislu pojedinih projekata i njihove cene - nije tačno poznat, iz razloga da je većina lokalnih samouprava u toku MICLP projekta u paketu ubacila nekoliko projekata u jedan kreditni zahtev, i listu projekata i odgovarajuće procene troškova projekata su često menjali u toku njihovog finansiranja i implementacije.

AKTIVNOSTI

Prikupljeni podaci o stanju i rezultatima svih 150 projekata

Izrađena metodologija za izbor projekata za reviziju i procena uticaja/kontrole kvaliteta za klijenta KFW

Izrađen plan za projektovanje daljih aktivnosti u Srbiji, a koji se mogu koristiti kao podrška planiranja sličnih aktivnosti u drugim zemljama

Pripremljen je izveštaj o statusu kreditne linije i projekata koji su dobili finansiranje

Sprovedene promotivne aktivnosti, uključujući i odnose sa javnošću i komunikacije zadataka koji se odnose na promociji kreditne linije KFW među potencijalnim opštinama korisnicama

Pripremljene brošure, leci, plakati i materijali za obuku u vezi sa potencijalnim KFW kreditne linije i koristi za modernizaciju ulične rasvete, uspostavljanje, rekonstrukciju i modernizaciju vodovodnog sistema i jačanje energetske efikasnosti

Dizajnirana i sprovedena obuka u opštinama KFW o tome kako da dobiju i koriste KFW kreditne linije  

Organizacija i vođenje javnih i medijskih događaja, konferencija i radionica u vezi prednosti KFW kreditne linije u promovisanju modernizacije uličnog osvetljenja, osnivanja, rekonstrukcije i modernizacije sistema voda i energetske efikasnosti