Studija procene potreba energetske efikasnosti i obnovljive energije lokalnih vlasti i privatnog sektora u 12 zemalja jugoistočne Evrope


0001
Assessment of the private sector capacities and local government Energy Efficiency and Renewable Energy needs in SEE countries.

ŠTA SMO RADILI

Procena potreba i kapaciteta energetske efikasnosti i obnovljive energije lokalnih vlasti i privatnog sektora u dodeljenim zemljama članicama NALAS-a - Bugarske, Srbije i Turske.

AKTIVNOSTI

Produženje i interes opština za ulaganja kroz partnerske projekte sa privatnim sektorom u poboljšanju pružanja usluga, povećanja nivoa lokalnog ekonomskog razvoja i stvaranja nove vrednosti u svim opštinskim oblastima usluge, sa posebnim osvrtom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije

Projektovani opštinski EE/OE projekti u narednih 5 godina

Procena stepena sposobnosti i interesa privatnog sektora u investicionim/partnerskim projektima sa lokalnim samoupravama u svim oblastima, posebno EE/OE

Projektovani investicione strategije i projekte EE/OE privatnog sektora u narednih 5 godina

Nosioci vrednosti, tržišne mogućnosti i prepreke koje se nalaze na projektima partnerstva između ova dva sektora

Funkcionalni matchmaking instrumenti i mehanizmi za lokalne samouprave i privatni sektor

Interesovanje lokalnih vlasti i privatnog sektora da koristi NEXPO 2013 kao matchmaking platformu

Onlajn ispitivanje lokalnih samouprava i privatnog sektora u 12 zemalja članica NALAS-a

Izvršena dubinska procena privatnog sektora u 6 zemalja (DCG je odgovorna za Srbiju, Bugarsku i Tursku)

Dubinska procena potreba lokalnih samouprava (Srbija, Bugarska i Turska)

Priprema preporuka za matchmaking platformu

Pripremu konačnog izveštaja sa ključnim nalazima, naučenim lekcijama i preporukama

Priprema i dizajn NEXPO 2013 brošure sa kratkim pregledom rezultata procene potreba, katalog projekta lokalnih samouprava, katalog energetske efikasnosti i obnovljive energije privatnog sektora

Prezentacija nalaza NALAS-ovom savetodavnom odboru