Razvoj tržišta biomase u Srbiji


0001
Tehnička pomoć u kreiranju i implementaciji projekta za razvoj tržišta za obnovljive izvore goriva u Srbiji.

ŠTA SMO RADILI

Proizvodnja energetskih kapaciteta u Srbiji suočava se sa velikim izazovima posle godina nedostataka investicija, preterano oslanjanjem na tradicionalna fosilna goriva, što značajno doprinosi emisijama gasova sa efektom staklene bašte. Mrki ugalj je primarni izvor energije, ali njegovo vađenje izaziva pitanje zaštite životne sredine a objekti za proizvodnju energije su zastareli i neefikasni. Električne energija dobijena iz vode se takođe suočava sa značajnim pitanjima ponovnog razvoja i zahteva značajne investicije. Međutim, Srbija ima značajni potencijal iz obnovljivih izvora energije - procenjuje se da od 2009. godine da je ekvivalent oko 3,8 miliona tona nafte, biomasa čini preko 60% tog iznosa. Kao deo nemačke inicijative za zaštitu klime, Nemačka nastoji da finansira, preko KFW razvojne banke.

KFW je izrazio potrebu za tehničkom i projektnom podrškom u realizaciji svog projekta razvoja tržišta biomase u proizvodnji energije u Srbiji. DCG je pružao tehničku podršku realizaciji projekta.

AKTIVNOSTI

Razvija i održava kontakte i odnose sa projektnim partnerima, klijentima i ministarstvima, kao i sa glavnom kancelarijom projekta u Nemačkoj

Analiza potencijalnih novih projekata u skladu sa dogovorenim prioritetima programa između njenih partnera i KFW

Kontinuirano istraživanje, praćenje i izveštavanje na razvoju sektora biomase, fokusiranje na specifične projekte u Srbiji

Podrška u radu i kancelariji KFW u Beogradu

Podržana koordinacija inicijativa donatora prema realizaciji poslova vezanih za biomasu