Procena opštinske energetske efikasnosti upravljanja u 30 opština u Srbiji


0001

ŠTA SMO RADILI

Procena statusa upravljanja lokalne uprave energijom i strukturom i odrednice "upravljanja energetskom efikasnošću" od 30 opština u Srbiji, koji bi služio kao osnova za dalje razjašnjenje pravnog i institucionalnog okvira za upravljanje energijom lokalne uprave, potrebne veštine i kapaciteti za ovu funkciju, uloge i odgovornosti energetskih menadžera lokalne samouprave.

AKTIVNOSTI

Priprema metodologije za procenu stanja upravljanja lokalnih vlasti energijom, uključujući razvoj obrazaca izveštavanja i upitnika

Priprema kratkog izveštaja za svaku od 30 opština

Priprema konačnog izveštaja, uključujući i ključne zaključke i komparativne studije opštinskog upravljanja energetskom efikasnošću, naučene lekcije i preporuke za GIZ i Ministarstva

Predstavljanje rezultata procene klijentu i opštinama koje učestvuju u radionici

Vođenje radionica i sastanaka sa relevantnim nacionalnim i lokalnim akterima