"Energetska efikasnost u izgradnji" priprema i moderacija Međunarodne konferencije


2012

ŠTA SMO RADILI

Arhitektonski fakultet, Univerziteta u Beogradu, izvršio je ankete zgrade, izradio vrstu kataloga za izgradnju i potrošnju energije i kataloge načina poboljšanja energetske efikasnosti. Primarni cilj je formulisanje nacionalne tipologije zgrade za Srbiju u skladu sa principima definisanim EU "TABULA" projektom. Fakultet je dobio podršku GIZ-a u svojim naporima, uključujući organizaciju konferencije i radionice "fond za istraživanje zgrada ", zakazan za 17. i 18. oktobar 2012. godine. GIZ je tražio pomoć u moderaciji konferencije/radionice i u pripremi i distribuciji materijala i ishoda konferencije široj publici izvan samih učesnika konferencije.

AKTIVNOSTI

Vođenje TABULA konferencije/radionice

Prikupljanje i analiza dokumentacije i materijala dostupnih sa konferencije/radionice

Priprema i dizajn odobrenog koncepta za publikovanje

Napisane publikacije na engleskom i srpskom jeziku

Inkorporirana dodatna dokumentacija iz kampanje i testiranja sa terena vezano za izdavanje energetskog pasoša u Srbiji u publikaciju konferencije/radionice