Regionalni Anti-korupcijski projekat


2007

ŠTA SMO RADILI

U jugoistočnoj Evropi, za mnoge zemlje se smatra da imaju značajne probleme korupcije, o čemu svedoči 2006 percepcije korupcije Transparency International Indeksu (CPI) i Global Integriti 2006 Global Integrity Indeksa i državni izveštaji. Uprkos međunarodnoj pažnji na ovom problemu, regionalne vlade su viđeni kao ne reaguju na probleme korupcije.

AKTIVNOSTI

Osigurano partnerstvo koje se finansira iz Development Alternatives, Inc. i OSI / LGI (preko FPDL)

Prevod Korumpiranih gradova na makedonski, albanski i srpski jezik

Publikovane verzije Korumpiranih gradova albanski, makedonski i srpski

Adaptiran FPDL alat: ,,Povratimo zdravlje vašoj organizacije - Praktični vodič za lečenje i sprečavanje korupcije u lokalnoj vlasti i zajednicama " sa bosanskog na srpski jezik

Organizaciji i predstavljanje na konferenciji: ,,Gradovi bez korupcije - gradovi sa budućnošću" u Beogradu u maju 2009. godine, uvođenje Korumpiranih gradova, "Povratimo zdravlje vašoj organizaciji - Praktični vodič za lečenje i sprečavanje korupcije u lokalnoj vlasti i zajednicama", promovišući učešće u aktivnostima za borbu protiv korupcije kod učesnika iz srpske vlade