Procena 9 lokalnih samouprava na jugu i jugozapadu Srbije


2012

ŠTA SMO URADILI

Projekat izrada inovativne metodologije učinkovitosti upravljanja za veću odgovornost lokalnih vlasti u Srbiji zajednički je imlementirana od Stalna konferencija gradova i opština (DFID-finansirao deo) i PALGO centra (finansirano od Fonda za otvoreno društvo). Projekat ima za cilj razvoj alata za samoprocenu za obavljanje lokalne samouprave u 6 oblasti opštinskog funkcionisanja: 1) finansijsko upravljanje, 2) javne nabavke, 3) upravljanje imovinom, 4) komunalne usluge, 5) lokalni ekonomski razvoj i 6 ) razvoj ljudskih resursa, koji će biti javno dostupan na sajtu SKGO, zajedno sa preporukama za poboljšanja. Kao nastavak će biti kreiran set radionica i projektovanje paketa podrške lokalnim samoupravama, koje treba da  pomognu lokalnim samoupravama u uvođenju poboljšanja u ovim oblastima.

AKTIVNOSTI

Pripremljen upitnik i plan opštinskih poseta

Izvršena procena stanja na terenu u 9 lokalnih samouprava (Medveđa, Preševo. Bujanovac, Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Priboj, Nova Varoš)

Napravljeni kratki izveštaji o trenutnom status lokalnih samouprava, mogućnostima i potrebama

Analiza rezultata

Pripremljen i sastavljen izveštaj, uključujući i ključne zaključke, naučene lekcije i preporuke za projektovanje, izradu i realizaciju opštinskih paketa usluga iz oblasti finansijskog upravljanja, javne nabavke, upravljanje imovinom, komunalnih usluga, lokalnog ekonomskog razvoja i razvoja ljudskih resursa