Pilot projekat i procena obuka za uspostavljanje gradskih uslužnih centara GUC


0001

ŠTA SMO URADILI

U okviru projekta Merci Corps-a ,,Revitalizacija zajednice kroz demokratsku akciju (CRDA)“, lokalnim samoupravama u Srbiji je primećen nedostatak kapaciteta u komunikaciji i pružanju usluga građanima. Građani nisu bili upoznati sa mehanizmima kako da potražuju više komunalnih usluga od lokalnih vlasti. Timu Merci Corps je primetio potrebu za obukom kako da se isporuči efikasna GUC izgradnja kapaciteta tehničke pomoći kako bi se pomoglo u izgradnji kapaciteta lokalnih samoupravama.

AKTIVNOSTI

Trening osoblje izvršnog partnera Merci Corps, a kako uspostaviti GUC, sprovođenje organizacione aktivnosti, upoznavanje sa GUC operativnim procedurama, i sa najboljom praksom lokalnim samoupravama koje već poseduju GUC.

Izvršena osnovna procena održivosti uspostavljanja GUC unutar ciljane lokalne samouprave: prikupljeni podaci, intervjuisani ključni vladini i državni službenici i lokalne institucije u vezi sa postojećim državnim procedurama, održavani sastanci sa lokalnim medijima, NVO i poslovnom zajednicom, kreirali preporuke za implementaciju projekta.

Treninzi, pružena tehničku pomoć i praćenje aktivnosti GUC osoblja lokalne samouprave

Pripremljen je praktični i idejni projekat za GUC objekat