Ispitivanje statusa reformi javnih nabavki u Srbiji


2006

ŠTA SMO URADILI

Do 2006. godine, više od 87 srpskih lokalnih samouprava i 46 javnih preduzeća su prošli proces obuka javnih nabavki u okviru Programa reforme lokalne samouprave u Srbiji (SLGRP). U mnogim slučajevima, postoje dokazi poboljšanja funkcija javne nabavke u okviru programa SLGRP za lokalne samouprave gde se javljaju odgovarajuća smanjenja incidenata korupcije unutar svojih poslova. Ovo je posebno tačno u pogledu posle procesa uspostavljanja kancelarija za javne nabavke i obuke zvaničnika u približno dve trećine lokalnih samouprava SLGRP. Međutim, trajan uticaj obuke, uključujući mogućnosti novonastalih kancelarija za javne nabavke i njenih zvaničnika da se odupru koruptivnoj praksi/uticaju, nikada nije objektivno ispitano pomoću empirijskih kriterijuma.

AKTIVNOSTI

Napravljen primenjivi uzorak sadržaja/metodologije

Administracija istraživanja na terenu kroz intervjue sa odabranim zvaničnicima lokalne samouprave

Analiza podataka

Priprema izveštaja projekta sa nalazima i preporukama

Izveštavanje klijenta