Facilitacija Omladinskog akcionog plana u opštini Golubac


0001

ŠTA SMO RADILI

Opština Golubac je nastojala da pripremi strateški plan za razvoj omladinskih aktivnosti u okviru svojih ovlašćenja, ali je i priznala da nije imala kapaciteta za to.

AKTIVNOSTI

Pomoganje Odboru strateškog planiranja za mlade pri prikupljanju relevantnih podataka zajednice

Asistiranje članovima Odbora za strateško planiranje mladih u definisanju vizija i misija organizacije, identifikovanju kritičnih pitanja, obavljanje SVOT analize, i definisanje ciljeva projekta

Savetovanje Odbora u određivanje prioriteta potencijalnih projekata i programa u toku procesa planiranja

Pomaganje u pisanju, štampanju i objavljivanju akcionog plana projekta