Ex-post evaluacija na projektu unapređenja dostupnosti pravde u sudovima u Srbiji


2007

ŠTA SMO URADILI

Vlada Norveške je podržava reformu srpskog pravosuđa od oktobra 2000. godine i jedna je od najistaknutijih članova Multidonatorskog Fonda za sektor podrške pravosuđu (MDTF-JSS). Projekat ,,Unapređenje dostupnosti pravde u sudovima u Srbiji", realizovan je u periodu septembar 2007 - oktobar 2010., sa krajnjim ciljem poboljšanja pristupa pravdi za sve građane Srbije, u skladu sa prioritetima Vlade Srbije, kao što su Nacionalna Strategija reforme pravosuđa sa njenim ciljem ispunjenje uslova za pristupanje EU. Međutim, uticaj projekta, njegova dostignuća i nedostaci nisu prethodno evaluiran i opisani.

AKTIVNOSTI

Evaluacije projekta od navedenih faktora i projektne odgovornosti u vezi sa korišćenjem sredstava projekta, identifikovani ishodi, rezultati, uticaji i efekti

Ispitivanje smisla i relevantnost rezultata projekta; u kojoj meri su ciljevi bili realni i dostižni, koliko je efektivan i efikasan bio projekat, i da li su njegovi rezultati, uticaji i efekti održivi

Obaveštenje klijenata i predstavnika srpskog pravosuđa o evaluacionim nalazima i naučene lekcijama, relevantnim informacije i dokaze o problemima i izazovima projekta, mogućnostima i ograničenjima

Održana javna prezentacija rezultata za predstavnike srpskog pravosuđa

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             <<Nazad