Evaluacija politika demokratije i ljudskih prava švedske agencije za evaluaciju razvoja


2000
sadev logo

ŠTA SMO URADILI

SADEV - švedska agencija za procenu razvoja finansirana švedske vlade, je dobila zadatak od strane Ministarstva spoljnih poslova da procene i pruže informacije o rezultatima projekata koje finansira švedska vlada a tiču se demokratije i ljudskih prava koje se sprovode u Srbiji u periodu 2000- 2009, i daju povratne informacije švedskoj vladi za buduće planiranje razvoja strategija za tu zemlju. Srbija je izabrana kao primer zemlje za Istočnu Evropu. Slična studija je rađena paralelno u Keniji i Gvatemali.

AKTIVNOSTI

Priprema i učestvovanje na sastancima sa ključnim akterima u Srbiji

Recenzija projektne dokumentacije, izveštaja i materijala

Analizirani nalazi i podaci

Pregled i procena članova SADEV tima

Značajan doprinos u pripremi završnog izveštaja