Prikupljanje podataka i analize u okviru projekta decentralizacije obrazovanja u Crnoj Gori


0001

ŠTA SMO RADILI

Povratna informacija od projekta reforme obrazovanja Crna Gora jasno je pokazala da je trebalo dati veću odgovornost lokalnim samoupravama i obezbediti veći doprinos u pitanjima lokalnog obrazovanja u cilju promovisanja većeg učešća lokalnih vlasti i njihovih građana u pitanjima od vitalnog lokalnog značaja u Crnoj Gori. Sredstva za obrazovanje - naročito plate nastavnika – ostale su centralizovane na crnogorskom državnom nivou. Mehanizmi su bili potrebni da se razviju kako bi se omogućilo lokalnim vlastima da dobiju veću kontrolu nad resursima da bi utvrdili prioritete i resurse lokalnih obrazovnih aktivnosti, objekata i inicijativa.

AKTIVNOSTI

Generisani sirovi podaci iz ponovljenih poseta školama širom Crne Gore

Analizirani podaci

Priprema analize troškova i koristi, određivanje optimalnog nivoa finansiranja obrazovanja

Priprema i podnošenje izveštaja klijentu