Treninzi


ŠTA MI RADIMO

DCG tim i konsultanti imaju višegodišnje kumulativno iskustvo u obukama klijenata u javnom i korporativnom sektoru. DCG naglašava procesno orijentisanu obuku, prilagođenu specifičnim potrebama svakog od svojih klijenata, kroz interaktivno učešće studenata i fakulteta. DCG tim primenjuje iskustveno dokazanu, "šta, ko, zašto, kako i kada" metodologiju za sve servisne delatnosti klijenata u cilju stvaranja sveobuhvatne strategije intervencije jasno definisanih ciljeva, aktivnosti i indikatora evaluacije - izrađujući najefikasnije korišćenje resursa klijenata.

Pored ispunjavanja ciljeva klijenata da kroz prilagođene obuke efikasno isporučuju razvojne teme, DCG razvija svoje proizvode za obuku - jedinstvene pakete obuke, metodologije i softverska rešenja koja su primenjiva i lako razumljiva u postavkama tranzicionih društava sa kojima radi. U okviru svog korporativnog programa obuke, DCG je razvio jezgro od preko 20 tema treninga, dizajniranih da poboljšaju poslovnu komunikaciju, efikasnost i konkurentnost unutar zemalja u razvoju.

Ciljevi veština i znanja polaznika javnog i korporativnog sektora su da se obezbedi osnovno poznavanje ili po potrebi izgrade napredniji kapaciteti.

 

AKTIVNOSTI

Obuka procena potreba.

Razvoj kurikuluma, dizajn i publikacija.

Program obuke organizacionog planiranja, budžetiranja i vremenskog planiranja.

Klasično predavanje , pomoć u razvoju funkcionalnog radnog okruženja, studijska putovanja, seminari, konferencije.

Nadzor kontrole kvaliteta obuke, obuka za trenere, razvoj veština trenera.

Procena efekata i uticaja realizovanih obuka, program obuke monitoringa i evaluacije.