Promis


 

PROMIS (Informacioni sistem za upravljanje projektima) je softversko rešenje prilagođeno za konsultantske agencije, pružajući menadžerima projekata mogućnosti razmene podataka unutar tima u realnom vremenu, dodajući fleksibilnost i efikasnost u svakodnevnom radu. Ova baza podataka bazirana na internetu čini podatke dostupnim sa bilo koje tačke zemljine kugle, i sa visokim stepenom sigurnosti podataka. PROMIS je takođe monitoring alat, koji omogućava klijentima kompanije da ga koriste i da imaju pogled na realizaciju projekata u realnom vremenu.

Informacioni sistem za upravljanje projektima je nastao u saradnji Vihorа i konsultantske kuće DCG iz Beograda. On omogućava lako i brzo praćenje svih aspekata sprovođenja projekata u realnom vremenu. Uklanja sve prepreke na putu do uspešnog napretka projekta, njegovih aktivnosti i rezultata.

Lak i jednostavan pristup informacijama koji prati: izvore finasiranja, okvirni datum objavljivanja konkursa, vrednost projekta, imenovanog menadžera projekta, status projekta, ishod konkursa, itd. PROMIS omogućava menadžeru projekta potpun uvid u glavne aspekte projekta u smislu lakšeg planiranja i implementacije.

Jasna vidljivost projekta, bolja komunikacija između ljudi angažovanih na projektu, partnera i korisnika, potpuno upravljanje projektinim podacima, efikasna i lako dostupna arhiva. Jednostavno praćenje projekata/grantova/ugovora, poboljšane mogućnosti upravljanja projektom, upravljanje finansijskim delom projekta.

MOGUĆNOSTI PROMISA

Omogućava brzu razmenu informacija između ljudi na terenu i menadžera projekta, jer su terenske kancelarije automatski povezane sa centralnom projektnom bazom podataka, putem promis servera. Sve što je potrebno je Internet veza između dve lokacije.

U PROMIS softveru možete čuvati sve potrebne podatke vezane za zaposlene na projektu, uključujući radne biografije ključnih ljudi na projektima, kontakte i druge važne biografske informacije, zatim mesto rada, dnevne aktivnosti, radno vreme i obračun plate.

Sve projektne aktivnosti - tekuće i planirane, mogu biti unete u kalendar, koji je vidljiv kao integrisani, jedinstven pregled svih nedeljnih aktivnosti svih projekata, ili za svaki projekat posebno.

Sve projektne finansijske transakcije mogu bit lako praćene i podeljene po kategorijama: honorari konsultanata, prevoz, smeštaj, materijali, dnevnice itd. To omogućava menadžerima projekata da u svakom trenutku znaju finansijsko stanje svakog pojedinačnog projekta i izvedu grafički prikaz prihoda i troškova – jednostavnim pritiskom na željeno dugme.

PROMIS obezbeđuje planiranje svih resursa u realizaciji projekta, kao i praćenje finansijskih podataka u vezi sa konkretnim projektima.