Ledis


 

 Šta je LEDIS?

LEDIS (informacioni sistem lokalnog ekonomskog razvoja) je inovativno i jedinstveno rešenje za upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem. To je vodič razumljiv za lokalne samouprave u prikupljanju, ažuriranju i korišćenju podataka. LEDIS omogućava efikasno i transparentno funkcionisanje kancelarija za LER i automatski eksportuje podatake direktno iz sistema na sajt lokalne samouprave ili na sajt kancelarije za LER.

Jedna od najvećih prednosti LEDIS-a je da je rezultat zajedničkog rada njenih programera i korisnika - to je proizvod po meri, tako da odgovara specifičnim potrebama savremenih lokalnih vlasti. LEDIS je informacioni sistem koji pomaže lokalnim samoupravama da uspostave aktivnu bazu podataka – koja se stalno modifikuje i nikada se ne tretira kao gotov i završen proizvod.

LEDIS je upravo ono što lokalnim samoupravama koje misle o budućnosti treba: alat za uspostavljanje dobrog kvaliteta podataka koji će podržati planiranje održivog razvoja zajednice i implementaciju projekata, privlačenje investicija, rast MSP, zadržavanje i proširenje poslovne klime, razvoj turizma i otvaranje novih radnih mesta.

LEDIS ČINI DONOŠENJE ODLUKA LAKO I OSTAVLJA SVE DOKUMENTOVANO.

Ko su LEDIS korisnici?

LEDIS je univerzalno primenljiv sistem - svaka lokalna samouprava, u bilo kojoj državi u svetu može da ima korist od korišćenja.

LEDIS je nov, nedavno pokrenut sistem, primenjen u 21 opštini u Srbiji (Bor, Boljevac, Golubac, Kladovo, Majdanpek (Fondacija za LED), BečejNegotin, Sokobanja, Veliko Gradište, Zaječar) i Bosne i Hercegovine (Mrkonjić Grad, Prijedor, Tešanj, Žepče, Kozarska Dubica, Srbac, Gradiška, Laktaši, Banja Luka, Jablanica, Konjic).

Trenutno, LEDIS je u potpunosti lokalizovan na srpskom, bosanskom i engleskom jeziku. Može se lako prilagoditi za korišćenje u bilo kojoj drugoj zemlji. Možete se pridružiti drugim lokalnim samoupravama i da aktivno učestvuju u razvoju LER informacionog sistema. LEDIS je sistem dizajniran da se stalno poboljšava i ažurira.

                                                                                                                                                                                                               

POSTANITE ČLAN TIMA KOJI RAZMENJUJE ZNANJE I ISKUSTVO!

Šta LEDIS nudi?

Dobar kvalitet podataka je preduslov za planiranje, upravljanje i monitoring razvoja zajednice. Koristi se za potrebe strateškog planiranja, upravljanja resursima, razvoj LER projekata, sprovođenje i praćenje, identifikacija ekonomskih potencijala lokalne samouprave njenih komparativnih prednosti i marketinga. LEDIS drži sve ključne elemente lokalnog ekonomskog razvoja na jednom mestu:

Pun profil zajednica, sa mogućnošću da se aktivno koriste podaci

Podataci za upravljanje turizma

Registar svih malih i srednjih preduzeća, uz mogućnost da se filtriraju i grupe podataka

Modul razvoja radne snage

Poljoprivredni podaci

Modul realizacije strateškog plana

Modul za upravljanje projektima

Baza podataka dostupnih investicionih lokacija

Baze raspoloživih poslovnih objekata

Registar kontakata i partnerskih institucija

Modul upravljanja ljudskim resursima

Registar dijaspore

Tragač za potencijalne projekte

 

Šta može LEDIS učiniti za vas?

LEDIS je informacioni sistem koji će vam omogućiti da budete profesionalni, uvek dobro informisani, efikasni u pružanju neophodnih informacija investitorima i da budete proaktivni u stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta u vašoj lokalnoj samoupravi. Sa LEDIS-om, cela lokalna uprava radi za Kancelariju za LER: svaka služba lokalne samouprave unosi podatke koje oni imaju i onda ih svi koriste. Nema više potrebe da kuca na razna vrata i da se traže podaci pre važnog sastanka ili za potrebe pripreme izveštaja.

Nema potrebe da se provode sati u dobijanju podataka i da se pravi statistika - samo kliknite na odgovarajuće dugme i LEDIS će ga generisati za vas!

 

 

 Koji su tehnički zahtevi za LEDIS?

LEDIS je desktop aplikacija jednostavna za korišćenje - neophodna je internet konekcija samo kada se novi podaci ili nova verzija softvera ažurira, ili kada informacije eksportuju na sajt korisnika ili veb sajtu kancelarije za LER.

Minimalne preliminarne tehničke uslove koje svaki korisnik treba da ispuni, uključuju instaliran MS Windows XP Professional i SQL Server. Sve lokalne samouprave u Srbiji su dobro opremljeni celim paketom, zbog Sporazuma o strateškoj saradnji na slobodnom transferu znanja i tehnologija između Microsofta i Vlade Republike Srbije.

Softver je dizajniran da radi u lokalnoj vezi, što omogućava pristup i različite nivoe upotrebe od strane ovlašćenih lica lokalne samouprave - Zvaničnici zaduženi za različite LER podatake, kroz sistem lozinke.

 

LEDIS radi čak u prosečnim uslovima!

Preporučena minimalna konfiguracija klijentovog računara:  

Hardver: RAM: 1GB; Procesor: 1,6GHz; Hard disk: 80GB; LAN, 100Mbps; grafika S-VGA (1024x768).

Operativni sistem:. Windows XP, Vista

Ledis je informacioni sistem zasnovan na VinForms Microsoft .NET tehnologiji. Ako nema instaliran klijent MSSQL Server, zajedno sa softverom, mi ćemo instalirati SQL-Express 2005, besplatno, a koje je dovoljno za LEDIS da funkcioniše.