Tehnike i instrumenti za podršku lokalnom privatnom sektoru i investitore


2014

Datum: Decembar 2014.

Nastavljena obuka u okviru USAID projekta održivog razvoja, koja ima za cilj da pomogne zaposlenima u KLER da sistematizuje svoja znanja i unaprede svoje veštine za obavljanje ključnih funkcija lokalnog ekonomskog razvoja (LER) - pružanje podrške privatnom sektoru i pružanje efikasane i kvalitetne usluge za preduzetnike u fazi uspostavljanja, održavanja i daljeg razvoja poslovanja.

Cilj ovog seminara je upravo da predstavi širok spektar dostupnih tehnika i instrumenata, i  da vodi učesnike kroz proces podrške privatnom sektoru, iz analize potreba i planiranja, kroz realizaciju paketa podrške za različite ciljne grupe, na monitoring i evaluaciju efekata i uticaja podrške korisnika usluga. Naš cilj je bio da učesnici donosu sa sobom `` punu kesu alata``, koje će koristiti i prilagoditi u skladu sa svojim potrebama.