Priprema akcionih planova za kancelarije za LER


2015

Datum: Mart 2015.

Za svaku lokalnu samoupravu u Srbiji, regionu, Evropi i svetu je sada veliki izazov i teže da se razvija u uspešnu lokalnu ekonomiju, da privuče što više investitora, da zadrži uspešne kompanije, smanji nezaposlenost i poveća izvozne prihode, razvija lokalne brendove, daje podršku inovativnosti i uvođenju novih tehnologija. Da lokalna samouprava bude ispred konkurencije, bude prepoznata na tržištu, prvenstveno mora imati odgovarajuće ljude sa potrebnim znanjima i veštinama, treba da rukovodi sa odgovarajućim podacima, da ima jasno definisanu strategiju, mnoštvo alata i naravno političku podršku.

Čak i među lokalnim samoupravama koje su napravile korak unapred, imamo manje i više uspešne. Svrha ovog priručnika je da ukaže na razloge za takvu situaciju i da skrene pažnju na upravo ono što čini razliku. Naš cilj je da pomognemo gradovima i opštinama da potencijalnim investitorima i uspešnim postojećim firmama koje žele da prošire svoje poslovanje, pripreme ponudu ,, koju investitori ne mogu da odbiju" , kojia će ih naterati da dođu, da ostanu ovde i nastave da prošire svoje poslovanje.